دانلود آهنگ جدید

ژانویه 2021 - جمیل مدیا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳
پخش آنلاین موزیک

ترتیل سوره عادیات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره عادیات با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره عادیات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره زلزله با صدای استاد شاطری

Likes1Dislikes1

ترتیل سوره زلزله با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره زلزله با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره زلزله با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره زلزله با صدای استاد شاطری

Likes1Dislikes0

ترتیل سوره بینه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره بینه با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره بینه با صدای استاد شاطری

ترتیل قران با صدای شاطری

Likes0Dislikes1

ترتیل سوره قدر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره قدر با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره قدر با صدای استاد شاطری

ترتیل قران با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره علق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره علق با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره علق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تین با صدای شاطری

Likes1Dislikes0

ترتیل سوره تین با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تین با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره تین با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تین با صدای شاطری

Likes0Dislikes2

ترتیل سوره شرح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شرح با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره شرح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شرح

 

 

 

Likes0Dislikes1

ترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ضحى با صدای استاد شاطری

 

ترتیل سوره الضحی با صدای شاطریترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ضحى با صدای استاد شاطری

 

 

Likes0Dislikes0