دانلود آهنگ جدید

دسامبر 2020 - جمیل مدیا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
پخش آنلاین موزیک

ترتیل سوره لیل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره لیل با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره لیل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شمس با صدای شاطری

Likes0Dislikes1

ترتیل سوره شمس با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شمس با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره شمس با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شمس با صدای شاطری

Likes1Dislikes4

ترتیل سوره بلد با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره بلد با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره فجر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره بلد با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره فجر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره فجر با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره فجر با صدای استاد شاطری

دانلود ترتیل سوره الفجر با صدای استاد شاطری

Likes3Dislikes1

ترتیل سوره غاشیه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره غاشیه با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره اعلی با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره غاشیه با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره اعلی با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره اعلی با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره اعلی با صدای استاد شاطری

دانلود ترتیل سوره الطارق با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره طارق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره طارق با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره طارق با صدای استاد شاطری

دانلود ترتیل سوره الطارق با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره بروج با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره بروج با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره بروج با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره بروج با صدای شاطری

Likes4Dislikes1

ترتیل سوره إنشقاق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره إنشقاق با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره إنشقاق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره انشقاق با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره مطففین با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مطففین با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره مطففین با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره إنفطار با صدای شاطری

Likes2Dislikes2