دانلود آهنگ جدید

ژانویه 2022 - جمیل مدیا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
پخش آنلاین موزیک

دانلود سوره اسرا پرهیزگار سوره اسرا از اول تا آخر

ترتیل سوره اسرا استاد پرهیزکار به صورت یک بار تکرار و سه بار تکرار

 

دانلود سوره اسرا یک بار تکرار

Likes0Dislikes0

دانلود سوره نحل پرهیزگار سوره نحل از اول تا آخر

ترتیل سوره نحل استاد پرهیزکار به صورت یک بار تکرار و سه بار تکرار

 

دانلود سوره نحل یک بار تکرار

Likes0Dislikes0

دانلود سوره حجر پرهیزگار سوره حجر از اول تا آخر

ترتیل سوره حجر استاد پرهیزکار به صورت یک بار تکرار و سه بار تکرار

 

دانلود سوره حجر یک بار تکرار

Likes0Dislikes0

دانلود سوره ابراهیم پرهیزگار سوره ابراهیم از اول تا آخر

ترتیل سوره ابراهیم استاد پرهیزکار به صورت یک بار تکرار و سه بار تکرار

 

دانلود سوره ابراهیم یک بار تکرار

Likes0Dislikes0

دانلود سوره رعد پرهیزگار سوره رعد از اول تا آخر

ترتیل سوره رعد استاد پرهیزکار به صورت یک بار تکرار و سه بار تکرار

 

دانلود سوره رعد یک بار تکرار

Likes0Dislikes0

دانلود سوره یوسف پرهیزگار سوره یوسف از اول تا آخر

ترتیل سوره یوسف استاد پرهیزکار به صورت یک بار تکرار و سه بار تکرار

 

دانلود سوره یوسف یک بار تکرار

Likes4Dislikes0

دانلود سوره هود پرهیزگار سوره هود از اول تا آخر

ترتیل سوره هود استاد پرهیزکار به صورت یک بار تکرار و سه بار تکرار

 

دانلود سوره هود یک بار تکرار

Likes0Dislikes0