دانلود آهنگ جدید

فوریه 2021 - جمیل مدیا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
پخش آنلاین موزیک

ترتیل سوره ناس با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ناس با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ناس با صدای استاد شاطری

ترتیل قران با صدای استاد شاطری

Likes2Dislikes0

ترتیل سوره فلق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره فلق با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره فلق با صدای استاد شاطری

ترتیل قران با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes1

ترتیل سوره اخلاص با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره اخلاص با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره اخلاص با صدای استاد شاطری

ترتیل قران با صدای استاد شاطری

 

Likes1Dislikes0

ترتیل سوره مسد با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مسد با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره مسد با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره نصر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نصر با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره نصر با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره کافرون با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره کافرون با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره کافرون با صدای استاد شاطری

Likes2Dislikes0

ترتیل سوره کوثر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره کوثر با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره کوثر با صدای استاد شاطری

ترتیل قرآن با صدای شاطری

Likes2Dislikes0

ترتیل سوره ماعون با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ماعون با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ماعون با صدای استاد شاطری

ترتیل قرآن با صدای شاطری

Likes1Dislikes3

ترتیل سوره قریش با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره قریش با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره قریش با صدای استاد شاطری

ترتیل قرآن با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره فیل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره فیل با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره فیل با صدای استاد شاطری

ترتیل قرآن با صدای استاد شاطری

Likes4Dislikes2