دانلود آهنگ جدید

آگوست 2018 - جمیل مدیا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳
پخش آنلاین موزیک

ترتیل سوره سجده با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره سجده با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره سجده با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره لقمان با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره لقمان با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره لقمان با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره لقمان با صدای استاد شاطری

Likes3Dislikes0

ترتیل سوره روم با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره روم با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره روم با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره روم با صدای استاد شاطری

Likes1Dislikes0

ترتیل سوره العنکبوت با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره عنکبوت با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره العنکبوت با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره عنکبوت با صدای استاد شاطری

Likes1Dislikes1

ترتیل سوره القصص با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره قصص با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره قصص با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره القصص با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره النمل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نمل با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره نمل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره النمل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نمل با صدای استاد شاطری

 

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره الشعراء با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الشعراء با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره الشعراء با صدای استاد شاطری

سوره شعراء با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الشعراء با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره الفرقان با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الفرقان با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره الفرقان با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الفرقان با صدای استاد شاطری

Likes1Dislikes0