دانلود آهنگ جدید

آوریل 2020 - جمیل مدیا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
پخش آنلاین موزیک

ترتیل سوره ملک با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ملک با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ملک با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ملک با صدای شاطری

Likes0Dislikes3

ترتیل سوره تحریم با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تحریم با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره تحریم با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تحریم با صدای شاطری

 

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره طلاق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره طلاق با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره طلاق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره طلاق با صدای شاطری

ترتیل سوره طلاق

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره تغابن با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تغابن با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره تغابن با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تغابن

ترتیل سوره تغابن با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره منافقون با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره منافقون با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره منافقون با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره منافقون با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره جمعه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره جمعه با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره جمعه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره جمعه با صدای شاطری

Likes0Dislikes2

ترتیل سوره صف با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره صف با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره صف با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره صف با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره ممتحنه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ممتحنه با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ممتحنه با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره حشر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره حشر با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره حشر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره حشر با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره مجادله با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مجادله با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره مجادله با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره المجادله با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0