دانلود آهنگ جدید

قرآن Archives - جمیل مدیا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹
پخش آنلاین موزیک

ترتیل سوره عبس با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره عبس با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره عبس با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره عبس

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره نازعات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نازعات با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره نازعات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره النبا با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره النبأ با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نبأ با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره نبأ با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره النبا با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره المرسلات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مرسلات با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره مرسلات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مرسلات با صدای شاطری

 

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره إنسان با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره انسان با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره انسان با صدای استاد شاطری

ترنیل سوره قیامت با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره القیامه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره قیامه با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره قیامه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره قیامه با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره المدثر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مدثر با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره مدثر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مدثر با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره المزمل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مزمل با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره مزمل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مزمل

Likes1Dislikes0

ترتیل سوره نوح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نوح با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره نوح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نوح شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره جن با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره جن با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره جن با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره جن با صدای شاطری

Likes0Dislikes0