دانلود آهنگ جدید

ترتیل Archives - جمیل مدیا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
پخش آنلاین موزیک

ترتیل سوره بینه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره بینه با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره بینه با صدای استاد شاطری

ترتیل قران با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره قدر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره قدر با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره قدر با صدای استاد شاطری

ترتیل قران با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره علق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره علق با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره علق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تین با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره تین با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تین با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره تین با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تین با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره شرح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شرح با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره شرح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شرح

 

 

 

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ضحى با صدای استاد شاطری

 

ترتیل سوره الضحی با صدای شاطریترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ضحى با صدای استاد شاطری

 

 

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره لیل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره لیل با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره لیل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شمس با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره شمس با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شمس با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره شمس با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شمس با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره فجر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره فجر با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره فجر با صدای استاد شاطری

دانلود ترتیل سوره الفجر با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره غاشیه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره غاشیه با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره اعلی با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره غاشیه با صدای شاطری

Likes0Dislikes0