دانلود آهنگ جدید

ترتیل Archives - جمیل مدیا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
پخش آنلاین موزیک

ترتیل سوره المزمل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مزمل با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره مزمل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مزمل

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره نوح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نوح با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره نوح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نوح شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره جن با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره جن با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره جن با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره جن با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره معارج با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره معارج با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره معارج با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره معارج شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره حاقه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره حاقه با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره حاقه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره حاقه شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره قلم با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره قلم با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره قلم با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره قلم با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره ملک با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ملک با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ملک با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ملک با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره تحریم با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تحریم با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره تحریم با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تحریم با صدای شاطری

 

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره طلاق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره طلاق با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره طلاق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره طلاق با صدای شاطری

ترتیل سوره طلاق

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره تغابن با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تغابن با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره تغابن با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تغابن

ترتیل سوره تغابن با صدای شاطری

Likes0Dislikes0