دانلود آهنگ جدید

جمیل مدیا - صفحه 4 از 27 - قرآن مفاتیح الجنان مداحی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
پخش آنلاین موزیک

ترتیل سوره إنشقاق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره إنشقاق با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره إنشقاق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره انشقاق با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره مطففین با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مطففین با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره مطففین با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره إنفطار با صدای شاطری

Likes0Dislikes1

ترتیل سوره إنفطار با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره إنفطار با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره إنفطار با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره إنفطار با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره التکویر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تکویر با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره تکویر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره تکویر با صدای شاطری

 

Likes1Dislikes0

ترتیل سوره عبس با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره عبس با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره عبس با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره عبس

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره نازعات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نازعات با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره نازعات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره النبا با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره النبأ با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نبأ با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره نبأ با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره النبا با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره المرسلات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مرسلات با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره مرسلات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره مرسلات با صدای شاطری

 

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره إنسان با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره انسان با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره انسان با صدای استاد شاطری

ترنیل سوره قیامت با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره القیامه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره قیامه با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره قیامه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره قیامه با صدای شاطری

Likes0Dislikes0