دانلود آهنگ جدید

جمیل مدیا - صفحه 3 از 27 - قرآن مفاتیح الجنان مداحی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
پخش آنلاین موزیک

ترتیل سوره شرح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شرح با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره شرح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شرح

 

 

 

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ضحى با صدای استاد شاطری

 

ترتیل سوره الضحی با صدای شاطریترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ضحى با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ضحى با صدای استاد شاطری

 

 

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره لیل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره لیل با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره لیل با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شمس با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره شمس با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شمس با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره شمس با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره شمس با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره بلد با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره بلد با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره فجر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره بلد با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره فجر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره فجر با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره فجر با صدای استاد شاطری

دانلود ترتیل سوره الفجر با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره غاشیه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره غاشیه با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره اعلی با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره غاشیه با صدای شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره اعلی با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره اعلی با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره اعلی با صدای استاد شاطری

دانلود ترتیل سوره الطارق با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره طارق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره طارق با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره طارق با صدای استاد شاطری

دانلود ترتیل سوره الطارق با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره بروج با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره بروج با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره بروج با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره بروج با صدای شاطری

Likes0Dislikes0