دانلود آهنگ جدید

بیوگرافی استاد شاطری Archives - جمیل مدیا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
پخش آنلاین موزیک

ترتیل سوره القمر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره قمر با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره قمر با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره القمر با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes1

ترتیل سوره النجم با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نجم با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره نجم با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره النجم با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره نجم با صدای استاد شاطری

Likes2Dislikes1

ترتیل سوره الطور با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الطور با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره طور با صدای استاد شاطری

دانلود ترتیل سوره طور با صدای شاطری

Likes1Dislikes1

ترتیل سوره الذاریات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الذاریات با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره الذاریات با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الذاریات با صدای استاد شاطری

Likes2Dislikes1

ترتیل سوره ق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ق با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره ق با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره ق با صدای استاد شاطری

Likes1Dislikes0

ترتیل سوره الفتح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الفتح با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره الفتح با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الفتح با صدای استاد شاطری

Likes3Dislikes3

ترتیل سوره محمد با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره محمد با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره محمد با صدای استاد شاطری

سوره محمد با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره محمد با صدای استاد شاطری

Likes1Dislikes0

ترتیل سوره الأحقاف با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الأحقاف با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره احقاف با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الأحقاف با صدای استاد شاطری

Likes1Dislikes0

ترتیل سوره الجاثیه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الجاثیه با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره جاثیه با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الجاثیه با صدای استاد شاطری

دانلود سوره جاثیه با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes0

ترتیل سوره الدخان با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الدخان با صدای استاد شاطری و بهترین کیفیت دانلود ترتیل صفحه به صفحه استاد شاطری دانلود سوره دخان با صدای استاد شاطری

ترتیل سوره الدخان با صدای استاد شاطری

Likes0Dislikes2